Nora/Pershyttan

Med start från Digerberget, Pershyttans informationscenter eller Nyttorp i Nora kan du nå ut på tolv olika leder om totalt 220 kilometer. Det finns allt från korta, barnvänliga leder till tekniska, långa och krävande leder. Lederna går genom gruvbyn Pershyttan och ut på historiskt spännande stigar. Du kan på din cykel uppleva hur både gruvdriften och inlandsisen satt sin prägel på landskapet. Den kortaste leden är 2,8 km och den längsta är 38 km. MTB-området i Nora/Pershyttan är i söder sammanlänkat med Ånnabodas ledsystem. I norr finns förbindelseleder med MTB-områdena i Hjulsjö och Lindesberg. Vid Digerberget hittar du två stora pumptracks och flera teknikhinder.

Digerberget: SWEREF99 TM: 6595248, 501563

Pershyttans informationscenter: SWEREF99 TM: 6595100, 500382

Nyttorp/Nora: SWEREF99 TM: 6599089, 501233

Nora camping finns i stan för husbil och husvagn. Vid Pershyttans informationscenter finns möjlighet att parkerar husbil eller husvagn över natten. Där finns det toalett. Vid Digerberget finns möjlighet att parkera men där saknas dusch och toalett.

Boenden i området

Leder

Cykeluthyrning

Bild på Nora/Pershyttan

Cykeltyp:

    Områden:

    © 2019 REGION ÖREBRO LÄN